top of page

Algemene Voorwaarden

Denise Lubrano Fotografie

Oostkousdijk 4

3024CM ROTTERDAM

KvK: 63000695

Auteursrecht

Op de foto’s is het auteursrecht van toepassing. Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij de fotografe, Denise Lubrano Fotografie. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. De klant heeft het recht om de ontvangen digitale fotobestanden voor eigen gebruik te reproduceren. Het gebruik van de bestanden/foto’s voor commerciële of non-profit organisaties is niet toegestaan. 

Fotoshoot

Een afspraak is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling. Indien de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dient de klant dit ten minste 1 week voorafgaande aan de afspraak kenbaar te maken aan de fotografe.
Klant dient op tijd aanwezig te zijn, indien klant te laat is gaat dit af van de beschikbare tijd voor de shoot.

Betaling

De aanbetaling vindt bij het maken van een afspraak plaats door middel van een door fotografe toegestuurde betaallink. Het resterende bedrag kan contant in de studio worden betaalt na afloop van de fotoshoot. Producten worden pas geleverd na ontvangst van de betaling. Dit geldt ook voor uitnodigingen, posters en andere digitale bestanden.

Annuleren/Verzetten afspraak

In geval van ziekte kun je de afspraak minimaal 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot eenmalig kosteloos verzetten. De verzetting dient te gaan om eenzelfde shoot en dient binnen een termijn van 1 maand plaats te vinden, dit is in overleg met fotografe. De verantwoordelijkheid voor het tijdig maken van een nieuwe afspraak ligt hierbij bij de klant. Indien geen nieuwe afspraak wordt ingepland of dit niet tijdig gebeurt, wordt het restant bedrag voor de fotoshoot bij de klant in rekening gebracht. Na een verzetting is het niet mogelijk om de afspraak opnieuw te verzetten, bij het annuleren of niet op komen dagen van een eerder verplaatste afspraak, zal fotograaf het volledige bedrag van de fotoshoot (minus aanbetaling) in rekening brengen.

 

Indien de klant besluit de fotoshoot te annuleren gelden de volgende regels:

- tenminste 2 weken voor de geboekte datum: verlies aanbetaling
- tenminste 1 week voor de geboekte datum: 50% van de totale shootprijs dient betaalt te worden
- binnen 1 week voor de geboekte datum: totale bedrag wordt in rekening gebracht

Een afspraak verzetten is binnen 48 uur na boeking mogelijk mits de geboekte datum minimaal 4 weken vooruit gepland is. Verzetting na 48 uur is enkel mogelijk indien de geplande datum meer dan een maand vooruit gepland is. 

Na een verzetting is het niet mogelijk om de afspraak opnieuw te verzetten, ongeacht reden van verzetting. Bij het annuleren of niet op komen dagen van een eerder verplaatste afspraak, zal fotograaf het volledige bedrag van de fotoshoot (minus aanbetaling) in rekening brengen. 
In geval van een slechte situatie van de moeder en/of baby worden voor het verzetten van een new born fotoshoot geen kosten in rekening gebracht, dit dient minimaal 48 uur voorafgaande aan de afspraak gemeld te worden. Na een verzetting is het niet mogelijk om de afspraak opnieuw te verzetten, bij het annuleren of niet op komen dagen van een eerder verplaatste afspraak, zal fotograaf het volledige bedrag van de fotoshoot (minus aanbetaling) in rekening brengen.
In geval van vroeggeboorte voor week 36, wordt de aanbetaling van een zwangerschapsshoot afgetrokken van de prijs van een eventuele new born fotoshoot. Vanaf 36 weken gelden de normale annuleringsregels, ongeacht situatie. 

 

In geval van verzetten van de afspraak, is dit altijd voor eenzelfde type fotoshoot.

In geval van het niet komen opdagen op een fotoshoot, zonder af te zeggen, verliest de klant de aanbetaling en wordt het resterende bedrag van de fotoshoot in rekening gebracht. Fotografe behoudt het recht een nieuwe afspraak te weigeren, danwel volledige betaling vooraf te vragen. 
 

In het geval dat een afspraak door Denise Lubrano Fotografie wordt afgezegd, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, wordt er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt. Indien een afspraak niet door kan gaan door bijvoorbeeld een technische storing aan apparatuur, wordt er kosteloos een nieuwe afspraak gepland waarbij een korting van 10 procent wordt gegeven. 

Afzeggen en/of verzetten van een afspraak dient per e-mail te gebeuren via Info@deniselubrano.nl en is ten alle tijden op eigen verantwoordelijkheid. Als er geen plek beschikbaar is in de agenda, is dit ook de verantwoordelijkheid van de klant. 

Cadeaubonnen en/of kortingsbonnen

(uitgegeven per 01-11-2022)

Een cadeaubon uitgegeven na 01-11-2022, heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na de aankoopdatum, hierna is de bon en de eventuele (overgebleven) waarde niet meer te gebruiken en vervalt de bon. De cadeaubon is geldig voor elk type fotoshoot. Bij keuze voor een fotoshoot met een lager tarief dan het besteedbare saldo, blijft het resterende saldo staan. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld en/of andere producten of diensten. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden. Het tijdig inplannen van een afspraak, is ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de ontvanger. De normale algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cadeaubon en op afspraken gemaakt met een cadeaubon. 

(eerder uitgegeven cadeaubonnen)

Een cadeaubon wordt na betaling digitaal toegestuurd of fysiek opgehaald in de studio op afspraak, betaling vindt plaats door middel van een betaallink welke door fotografe wordt toegestuurd of contante betaling bij ophalen. De cadeaubon is 3 maanden na uitgifte geldig, de afspraak dient binnen deze 3 maanden plaats te vinden. Hou hierbij rekening met eventuele drukte en plan een afspraak tijdig in. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen niet worden geretourneerd. De cadeaubon is geldig voor de sessie of product welke vermeld staat op de cadeaubon, staat op naam en is niet overdraagbaar aan een ander.
 

 

Kortingscodes worden niet achteraf toegepast en zijn enkel geldig bij online boekingen.

Uitkiezen foto's
Na de levertijd ontvangt de klant een email met een wachtwoord en een link naar het digitale album. In het digitale album staat de selectie met nagewerkte, dan wel geoptimaliseerde, foto's waar uit gekozen kan worden.
Foto's worden ten alle tijden nabewerkt en onbewerkte foto's worden nooit geleverd. Fotografe kan ten alle tijden kosten in rekening brengen voor het op verzoek anders nabewerken van de foto's, dit gebeurt altijd in overleg.

Na het per mail doorgeven van de keuze worden de foto's via WeTransfer toegestuurd aan de klant. Het tijdig uitkiezen van de foto's is de verantwoordelijkheid van de klant. Dit dient binnen 1 maand te gebeuren. Fotografe is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van de foto's na deze periode. Voor het opvragen van foto's welke al eerder zijn toegestuurd en voor foto's welke langer dan 3 maanden geleden zijn aangeboden om een keuze te maken, wordt een bedrag van €30 aan administratiekosten in rekening gebracht. 

Aansprakelijkheid

Denise Lubrano Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Denise Lubrano Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd. 

Door het maken van een afspraak accepteert de klant deze algemene voorwaarden. Ook ten tijde van COVID-19 zijn de algemene voorwaarden als hiervoor omschreven van toepassing.

bottom of page