top of page

Algemene Voorwaarden Verkoop Digitale Geboortekaartjes

 1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van digitale geboortekaartjes door Denise Lubrano Fotografie.
   

 2. Bestelling en Levering
  2.1. De bestelling van digitale geboortekaartjes kan uitsluitend online worden geplaatst via de website van Denise Lubrano Fotografie.
  2.2. Na ontvangst van de betaling en alle benodigde gegevens, wordt het digitale geboortekaartje binnen 48 uur per e-mail verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
  2.3. Het digitale geboortekaartje wordt geleverd in MP4 formaat indien sprake is van een video of geanimeerd kaartje of in JPEG.
   

 3. Betaling
  3.1. De prijs van het digitale geboortekaartje staat vermeld op de website vanDenise Lubrano Fotografie en is inclusief BTW.
  3.2. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website van Denise Lubrano Fotografie. 3.3. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling in behandeling genomen en wordt de bestelling binnen 48uur geleverd, tenzij anders vermeld.
   

 4. Annulering en Retournering
  4.1. Aangezien het digitale geboortekaartje direct na aankoop wordt gemaakt en geleverd per e-mail, is annulering van de bestelling niet mogelijk.
  4.2. Het digitale geboortekaartje is een gepersonaliseerd product en kan daarom niet worden geretourneerd of gerestitueerd.
   

 5. Intellectueel Eigendom
  5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de digitale geboortekaartjes, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen en afbeeldingen, berusten bij Denise Lubrano Fotografi.
  5.2. Het is niet toegestaan om de digitale geboortekaartjes te kopiëren, te verspreiden, te reproduceren of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Denise Lubrano Fotografie.
  5.3 Het is klant toegestaan om het kaartje digitaal te delen met zo veel mensen als zij wenst en/of op sociale media te plaatsen
   

 6. Aansprakelijkheid
  6.1. Denise Lubrano Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de door de klant verstrekte gegevens voor het geboortekaartje, zoals namen, geboortedatum of andere persoonlijke informatie.
  6.2. Denise Lubrano Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen die kunnen leiden tot vertraging in de levering van het digitale geboortekaartje.
   

 7. Privacy
  7.1. Denise Lubrano Fotografie zal de verstrekte persoonlijke gegevens van klanten vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor de verwerking van de bestelling en correspondentie.
   

 8. Geschillen
  8.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  8.2. Geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
   

 9. Wijzigingen
  9.1. Denise Lubrano Fotografie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn voor nieuwe bestellingen vanaf het moment van publicatie op de website van Denise Lubrano Fotografie.
   

Door een bestelling te plaatsen op de website van Denise Lubrano Fotografie, geeft de klant aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Het is raadzaam om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat een bestelling wordt geplaatst.

bottom of page